COVID-19 Maatregelen tijdens de Internationale Mineralenbeurs

We hebben op diverse manieren de nodige gedrags- en hygiëneregels (COVID-19 Protocol) getroffen om de Internationale Mineralenbeurs in De Broodfabriek te kunnen organiseren en accommoderen. Dit protocol is akkoord bevonden door de regionale overheid.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de maatregelen die De Broodfabriek neemt om de veiligheid van, en de 1,5 meter afstand onder, bezoekers, exposanten en medewerkers te kunnen waarborgen.

 1. Tijdsblokken: De Internationale Mineralenbeurs wordt opgesplitst in 2 tijdsblokken per dag. Tijdsblok A, 09:30 – 13:00 uur. Tijdsblok B, 14:00 – 17:30 uur.
 2. Maximum aantal bezoekers per tijdsblok: Het aantal bezoekers per tijdsblok is gelimiteerd om de 1,5 meter afstand onderling te kunnen waarborgen.
 3. Ticketverkoop bezoekers: De ticketverkoop is enkel voorafgaand aan de beurs en uitsluitend online mogelijk. Er is geen mogelijkheid om op locatie bij een kassa een ticket te kopen.
 4. Gezondheidscheck: Bij de entree van De Broodfabriek wordt een ieder gewezen op de geldende protocollen, huisregels en de gezondheidscheck. Bezoekers met gezondheidsklachten worden verzocht naar huis te gaan.
 5. Indeling beursvloer: De gangpaden tussen de beurs-stands zijn extra breed opgezet, zodat er voldoende ruimte is om elkaar te passeren.
 6. Inrichten beurs-stand: exposanten worden verplicht de standplaats op een dusdanige manier in te richten waarbij 1,5 afstand met de bezoeker gewaarborgd is.
 7. Hygiëne: Het meubilair en de sanitaire voorzieningen worden continu gereinigd. Tevens zijn voldoende desinfectiepompjes aanwezig voor het reinigen van de handen.
 8. COVID-19 Preventiemedewerker: Volg te allen tijde de aanwijzingen van de COVID-19 Preventiemedewerker op, herkenbaar aan een geel/oranje hesje.

Heeft u vragen? Stel deze gerust via mineralen@de-broodfabriek.nl of bel naar 070-3075900. Wij helpen u graag verder!


COVID-19 Measures during the International Mineral Fair

We have implemented the necessary behavioral and hygiene rules (COVID-19 Protocol) to be able to organize and accommodate the International Mineral Show at De Broodfabriek. This protocol has been approved by the regional government.

On this page you will find more information about the measures De Broodfabriek is taking to guarantee the safety of, and the 1.5 meters distance among, visitors, exhibitors and employees.

 1. Time blocks: The International Mineral Show is split into 2 time blocks per day. Time block A, 9:30 AM – 1:00 PM. Time block B, 2:00 PM – 5:30 PM.
 2. Maximum number of visitors per time block: The number of visitors per time block is limited in order to guarantee the 1.5 meter distance between each other.
 3. Ticket sales visitors: Ticket sales are only possible prior to the show and exclusively online. There is no possibility to buy a ticket on location at a cash desk.
 4. Health check: At the entrance of De Broodfabriek, everyone is informed of the applicable protocols, house rules and the health check. Visitors with health problems are requested to go home.
 5. Exhibition floor layout: The aisles between the exhibition stands are extra wide, so that there is enough space to pass each other.
 6. Setup stands: exhibitors are obliged to set up the stand in such a way that 1.5 distance with the visitor is guaranteed.
 7. Hygiene: The furniture and sanitary facilities are continuously cleaned. There are also sufficient disinfection pumps for cleaning the hands.
 8. COVID-19 Prevention Officer: Always follow the directions of the COVID-19 Prevention Officer, recognizable by a yellow / orange vest.

Do you have questions? Feel free to ask these via minerals@de-broodfabriek.nl or call 070-3075900.  We are happy to help you!