COVID-19 maatregelen

We hebben op diverse manieren de nodige gedrags- en hygiëneregels (COVID-19 Protocol) getroffen om de Internationale Mineralenbeurs in De Broodfabriek te kunnen organiseren en accommoderen. Dit protocol is akkoord bevonden door de veiligheidsregio.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de maatregelen die De Broodfabriek neemt om de veiligheid van, en de 1,5 meter afstand onder, bezoekers, exposanten en medewerkers te kunnen waarborgen.

See below for the English version/translation

tijdsblokken

De beurs wordt opgesplitst in 2 tijdsblokken per dag. Tijdsblok A, 09:30 – 13:00 uur. Tijdsblok B, 14:00 – 17:30 uur.

online ticketverkoop

De ticketverkoop is enkel voorafgaand aan de beurs en uitsluitend online mogelijk. Er is geen mogelijkheid om op locatie bij een kassa een ticket te kopen.

inrichten (beurs)stands

Exposanten worden verplicht de standplaats op een dusdanige manier in te richten waarbij 1,5 meter afstand met de bezoeker gewaarborgd is.

MONDKAPJE VERPLICHT

Sinds 1 december is het voor bezoekers, exposanten en medewerkers in De Broodfabriek verplicht in publieke ruimtes een mondkapje te dragen.

Indeling beursvloer

De gangpaden tussen de stands zijn extra breed opgezet. Dit, zodat er voldoende ruimte is om de 1,5 meter te waarborgen waarbij bezoekers, standhouders en medewerkers elkaar kunnen passeren.

horeca

Wij houden ons te allen tijden aan de geldende maatregelen, opgesteld door het RIVM.

maximum aantal bezoekers

Het aantal bezoekers per tijdsblok is gelimiteerd om de 1,5 meter afstand onderling te kunnen waarborgen.

gezondheidscheck (triage)

Bij de entree van De Broodfabriek wordt een ieder gewezen op de geldende protocollen, huisregels en wordt een gezondheidscheck (triage) gedaan.

COVID-19 Preventiemedewerker

Volg te allen tijde de aanwijzingen van de COVID-19 Preventiemedewerker op, herkenbaar aan een geel/oranje hesje.

Hygiëne

Het meubilair en de sanitaire voorzieningen worden continu gereinigd. Tevens zijn voldoende desinfectiepompjes aanwezig.

Luchtventilatie

Wij beschikken over een luchtventilatie die voldoet aan de eis van 25 kuub verse lucht per persoon per uur. Verse lucht wordt binnen geblazen en oude lucht wordt naar buiten afgevoerd.

garderobe

Er is geen garderobe aanwezig. Zo minimaliseren wij het onderlinge contact tussen mensen/kledingstukken.

COVID-19 Measures during the International Mineral Fair

We have implemented the necessary behavioral and hygiene rules (COVID-19 Protocol) to be able to organize and accommodate the International Mineral Show at De Broodfabriek. This protocol has been approved by the regional government.

On this page you will find more information about the measures De Broodfabriek is taking to guarantee the safety of, and the 1.5 meters distance among, visitors, exhibitors and employees.

  1. Time blocks: The International Mineral Show is split into 2 time blocks per day. Time block A, 9:30 AM – 1:00 PM. Time block B, 2:00 PM – 5:30 PM.
  2. Maximum number of visitors per time block: The number of visitors per time block is limited in order to guarantee the 1.5 meter distance between each other.
  3. Ticket sales visitors: Ticket sales are only possible prior to the show and exclusively online. There is no possibility to buy a ticket on location at a cash desk.
  4. Health check: At the entrance of De Broodfabriek, everyone is informed of the applicable protocols, house rules and the health check. Visitors with health problems are requested to go home.
  5. Exhibition floor layout: The aisles between the exhibition stands are extra wide, so that there is enough space to pass each other.
  6. Setup stands: exhibitors are obliged to set up the stand in such a way that 1.5 distance with the visitor is guaranteed.
  7. Hygiene: The furniture and sanitary facilities are continuously cleaned. There are also sufficient disinfection pumps for cleaning the hands.
  8. COVID-19 Prevention Officer: Always follow the directions of the COVID-19 Prevention Officer, recognizable by a yellow / orange vest.

Do you have questions? Feel free to ask these via minerals@de-broodfabriek.nl or call 070-3075900.  We are happy to help you!