Maatregelen tijdens de beurs

2 mei 2022 16:00 uur / May 2 2022 4PM 

Algemene vragen

Gaat de beurs door?

Vanaf 25 februari zijn alle maatregelen voor doorstroomlocaties vervallen, de beurs mag plaats vinden!​

GEEN CORONACHECK

Alle corona maatregelen zijn vervallen, er is vrije toegang

MONDKAPJE niet VERPLICHT

Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar mag natuurlijk wel als je je daar prettig bij voelt!

Luchtventilatie

Wij beschikken over een luchtventilatie die voldoet aan de eis van 25 kuub verse lucht per persoon per uur. Verse lucht wordt binnen geblazen en oude lucht wordt naar buiten afgevoerd.

horeca

Onze horecapunten zijn geopend.

Wat gebeurt er als de beurs niet door gaat?

Mocht de overheid besluiten dat de Internationale Mineralenbeurs niet door kan gaan, dan worden reeds aangeschafte tickets automatisch geldig voor de volgende editie. Kan je dan niet? Neem dan contact op met de beursorganisatie zodat we samen tot een passende oplossing kunnen komen!

General questions

Will the fair take place?

As of February 25, all measures for walkthrough locations have expired, the fair can take place!​

no coronacheck

All COVID-19 safety regulations have been lifted, there will no check at the entrance.

No face mask

Wearing a face mask is not mandatory, but of course you can if you feel comfortable with it!

air ventilation

We have air ventilation that meets the requirement of 25 cubic meters of fresh air per person per hour. Fresh air is blown in the exhibition hall and old air is exposed off outside.

catering

Our catering will be open.

What happens if the fair is cancelled?

Should the Dutch government decide that the International Mineral Fair cannot take place or you are not able to travel here, tickets that are purchased will automatically be valid for the next edition. Are you not able to visit the Fair this time, please contact the organisation so we can find a solution together.