Deelnemersreglement Internationale Mineralenbeurs

Aanbod producten
Minimaal 90% van uw aanbod dient te bestaan uit edelstenen/mineralen/fossielen en producten waar deze in verwerkt zijn. 10% van uw aanbod mag bestaan uit aanverwante producten.
Heeft u hier vragen over? Neem contact op met de beursorganisatie via mineralen@de-broodfabriek.nl

Fake, manmade, labgrown en  gezondheidsrisico’s
Het is op de Internationale Mineralenbeurs toegestaan om manmade, labgrown en behandelde mineralen te verkopen, mits duidelijk vermeld. Het moet voor de bezoekers van onze beurs duidelijk zijn wat zij kopen. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om producten onder valse voorwendselen aan onze bezoekers te verkopen! Mochten wij als organisatie signalen ontvangen dat er standhouders zijn die zich hier niet aan houden dan zullen wij deze er op wijzen. Tijdens de beurs zijn er deterministen aanwezig om producten te onderzoeken. Indien er twijfel bestaat over aangeboden producten dan kan de beursorganisatie een test uit laten voeren door deze deterministen. Als u hier niet aan wenst mee te werken dan dienen de desbetreffende producten van de stand verwijderd te worden en mogen deze niet op de beurs verkocht worden. Indien u zich hier niet aan houdt kan dit uitsluiting van deelname in de toekomst of directe verwijdering van de beursvloer inhouden.

Er is veel discussie over de verkoop van het product Andara glas. Enerzijds een geologische kant, anderzijds een spirituele kant. Verkoop van Andara glas is op de Internationale Mineralenbeurs niet toegestaan. Dit is wel toegestaan op de spirituele beurs van De Broodfabriek, Spiritueel Alternatief.

Wij eisen van onze standhouders dat de verkoop van radioactieve of producten die anderszins gevaarlijk zijn voor de gezondheid (denk bijvoorbeeld aan asbest houdende mineralen) op een veilige manier en volgens de Nederlandse wet gebeurd. Zorg ervoor dat deze mineralen achter op de kraam staan en goed beschermd verpakt zijn zodat bijvoorbeeld kinderen hier niet zomaar bij kunnen.

Deelnemersbewijs voor standhouders
Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Per kraam ontvangt u twee polsbandjes. Deze dient u gedurende het gehele weekend zichtbaar om uw pols te dragen en te kunnen tonen indien hier om gevraagd wordt. Het is niet toegestaan de polsbandjes los bij u te dragen. Hier wordt streng op gecontroleerd.

Flyers, banners en het aanspreken van bezoekers
Rondom en in De Broodfabriek is het niet toegestaan om flyers te verspreiden. Flyers uitgeven is uitsluitend toegestaan van achter uw eigen standplaats. Flyers mogen enkel neergelegd worden op de daarvoor bestemde flyertafel, vraag ernaar bij de beursorganisatie. Flyers die op een andere plek liggen dan de flyertafel worden verwijderd en weggegooid.

Eventuele roll-up banners, posters en andere reclame-uitingen dienen uitsluitend achter/in uw stand geplaatst te worden. Mocht u de banner naast de stand willen plaatsen, overleg dit dan altijd met uw buren. Het is niet toegestaan gangpaden te blokkeren. Het is niet toegestaan om posters op te hangen ergens anders dan in/achter uw eigen stand, deze worden verwijdert en weggegooid.
Het is ten strengste verboden om vanuit gangpaden bezoekers aan te spreken, ongeacht de dienst/artikelen welke aangeboden worden. Mochten wij merken dat dit toch gebeurt, zijn wij genoodzaakt u te verwijderen van de beurs.

Nooduitgangen, brandslangen en gangpaden
Nooduitgangen, brandslangen en gangpaden voor standhouders (het pad waar u met een collega-standhouder rug-aan-rug staat) dienen ten alle tijden vrij gehouden te worden. Het is niet toegestaan om buiten de door u gehuurde standruimte producten te plaatsen tenzij anders overeengekomen met de organisatie.

Aankleden standplaatsen
De afmeting van de stands is 3m x 1m. Alle stands zijn overkapt met rode luifeltjes en zijn verlicht met vier tot zes gloeilampen. Hierbij is het niet toegestaan om de prikverlichting te vervangen voor eigen verlichting of voorwerpen aan de prikverlichting te hangen. Indien u iets aan/achter de stand wenst te bevestigen, dient dit met zelf meegebrachte klemmen te gebeuren. Gebruik van nietjes, spijkertjes, plakband etc. is niet toegestaan.

U dient zelf een (tafel)kleed voor uw stand mee te nemen om de stand aan te kleden. Het creëren van een eigen ruimte (door middel van het afschermen van de zijkanten en achterkant van de stand) is toegestaan, mits dit niet de doorloop van uw collega-exposanten blokkeert.

Verplaatsen van stands
Het is ten strengste verboden om zelf de marktkramen te verplaatsen. Moet er iets verschoven worden? Vraag dit dan bij de beursorganisatie zodat het opbouw-team dit indien mogelijk op een veilige manier voor u kan doen.

Stand delen
Het is niet toegestaan een stand te delen zonder hiervoor toestemming te vragen bij de beursorganisatie.

Prikverlichting
Het is niet toegestaan om de lampjes van de prikverlichting te wisselen voor eigen verlichting.

Uitbouwen en extra ruimte naast de stand
Om de gangpaden vrij te houden van obstakels is het nadrukkelijk niet toegestaan om uw stand naar de voorkant of zijkant uit te bouwen. Het is dus helaas ook niet toegestaan om de extra ruimte tussen uw stand en die van de buren vol te bouwen. Hier zal tijdens de opbouw op toegezien worden. Mocht u dit toch willen, dan kan u hier op voorhand extra m² voor bijboeken zodat wij hier rekening mee kunnen houden op de plattegrond. Een banner plaatsen tussen uw stand en die van de buren mag alleen in overleg met uw buren.

Opslag
Mits afgedekt mag u van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag uw spullen laten staan. Er zal gedurende de nacht bewaking aanwezig zijn. Echter, De Broodfabriek is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging voor, tijdens of na de beurs.

Te laat, ziekte of niet komen opdagen
De beurs begint beide dagen om 10:00 uur. Mochten wij merken dat u (zonder bericht) er niet bent, dan vragen vullen wij de stand op en bent u deze kwijt. Om dit te voorkomen, laat ons tijdig weten waarom u er (nog) niet bent. Als u het gehele weekend verhinderd bent zonder berichtgeving, is deelname voor een volgende beurs uitgesloten. Let op: annuleren kort voor de beurs bedraagt 100% annuleringskosten. Bij niet op komen dagen krijgt u een boete en betaalt u 200% annuleringskosten. Meer informatie over annuleringskosten leest u hier. 

Betaling factuur
De factuur dient betaalt te worden voor de vervaldatum. Indien u de factuur niet op tijd betaald heeft kan dit annulering van uw deelname betekenen.

Wierook en kaarsen
Op de Internationale Mineralenbeurs is het niet toegestaan om wierook te branden. In verband met brandveiligheid verzoeken wij u om kaarsen te gebruiken op batterijen.

Consulten
Het geven van consulten en enigerlei spirituele reading is niet toegestaan op de Internationale Mineralenbeurs.

Tot slot
Bovenstaande huisregels van De Broodfabriek dragen bij aan een positieve beleving onder collega-standhouders, bezoekers en organisatie. Ons verzoek om deze huisregels na te leven tijdens het beursweekend. Aanwijzingen van medewerkers of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met bovenstaande huisregels, dienen binnen De Broodfabriek en in de directe omgeving ten alle tijden stipt opgevolgd te worden.

Bij wangedrag naar collega standhouders, bezoekers of medewerkers van De Broodfabriek of het niet naleven van bovenstaande huisregels, zal per omgaande uitsluiting volgen voor verder deelname aan beurzen/evenementen van De Broodfabriek.
Mocht u in uw omgeving iets opvallen, laat het de organisatie weten. De organisatie is te bereiken via mail: mineralen@de-broodfabriek.nl of het mobiele beurstelefoonnummer dat gecommuniceerd wordt in de week voor de beurs.

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking en kijken uit naar een succesvol beursweekend!