***english down below***

Op 25 januari is er een persconferentie geweest waarbij de Corona maatregelen bekend zijn gemaakt tot in ieder geval 8 maart, 4 dagen voor onze geplande beursdatum. We zijn met de beursorganisatie en directie van De Broodfabriek naar aanleiding van deze persconferentie gaan puzzelen en uit gaan zoeken onder welke voorwaarden de beurs plaats mag vinden. Er zijn regels versoepeld, de beurs zou in theorie plaats kunnen vinden. Maar helaas zijn we tot de conclusie gekomen dat we onder de huidige maatregelen de beurs niet kunnen organiseren zoals we zouden willen. We hopen door de beurs twee maanden te verplaatsen niet meer gebonden zijn aan een maximum aantal bezoekers van 1250. Ook willen we graag iedereen kunnen ontvangen en hopen daarom het CoronaToegangsbewijs voor zowel standhouders als bezoekers in mei niet meer  te hoeven vragen (vooralsnog ziet het er naar uit dat dit op 12 & 13 maart namelijk wel het geval zal zijn).

Wat gebeurt er met aangekochte ticket(s) of gereserveerde stands?
Tickethouders en standhouders hebben inmiddels persoonlijk bericht gehad via de mail. Geen mail ontvangen? Check dan ook je spam-folder.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan gerust contact met de beursorganisatie via mineralen@de-broodfabriek.nl

Hartelijk dank voor je begrip en hopelijk tot 28 & 29 mei!

Met vriendelijke groet,

De beursorganisatie van De Internationale Mineralenbeurs

 


On January 25, there was a press conference by the Dutch Government in which the COVID measures were announced until at least March 8, 4 days before our planned date. As a result of this press conference, we started puzzling with the organization and management of De Broodfabriek to find out under which conditions the fair may take place. Some measures have been eased, the fair could theoretically take place. But unfortunately we have come to the conclusion that under the current measures we cannot organize the fair in the way we would like to. We hope by moving the fair for two months, we are no longer bound to a maximum number of visitors of 1250. We would also like to be able to receive everyone and therefore hope that we will no longer have to ask for the Corona Safety ticket for both exhibitors and visitors in May (it looks like this will be the case on March 12 & 13).

What happens to purchased ticket(s) or reserved stands?
Ticket holders and exhibitors have received a personal message via e-mail. Didn’t receive an email? Check your spam folder!

Do you have any questions regarding this message? Please feel free to contact us by email, as we mainly work from home.

Thank you for your understanding and we hope to see you May 28 & 29!

With kind regards,

The organization of the International Mineral Fair