Het is niet toegestaan onze standhouders voorafgaande aan of na afloop van de beurs te benaderen voor commerciële of promotionele doeleinden.